Το πλαίσιο

Για την συνάντηση στη Μασσαλία, οραματιζόμαστε έναν συνδυασμό μεταξύ ενός ανοιχτού χώρου και μιας σύγκλισης ιδεών και δράσεων.

Ανοιχτός χώρος

Η μεθοδολογία του “ανοιχτού χώρου” έχει αναπτυχθεί σε διάφορα είδη συναντήσεων, ιδίως στα διάφορα Κοινωνικά Φόρουμ, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για την αμφισβήτηση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Ανοιχτός χώρος σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να αυτοοργανώσουν δραστηριότητες που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων, εργαστηρίων, δικτύωσης και προώθησης και σχεδιασμού δράσεων.

Σύγκλιση

Η “σύγκλιση” ξεκινά με τη σύνδεση οργανώσεων και κινημάτων σε θεματικούς και επίκαιρους τομείς εργασίας. Για να το πετύχουμε αυτό, δημιουργήσαμε ” κοντέινερ” που περιγράφουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, το καθένα από τα οποία ξεκινάει από διαφορετική οπτική γωνία, αλλά οδηγεί σε συγκλίνοντα συμπεράσματα για κοινή πολιτική δράση. Σπάζοντας τους φραγμούς των μονοθεματικών αγώνων, τα κοντέινερ προορίζονται να κατανοηθούν ως χώροι που διευκολύνουν τη διαθεματικότητα και την ενότητα.

Με βάση τα ερωτήματα, τα κοντέινερ αποτελούν πρόσκληση για προβληματισμό και συζήτηση για επείγοντες τρόπους εξόδου από τα περιγραφόμενα διλήμματα και προτάσεις λύσεων για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Τα ερωτήματα προετοιμάζουν επίσης το έδαφος για πειστικές συστημικές εναλλακτικές και επιτρέπουν την κατανόηση για τα πιο ταλαιπωρημένα και ευάλωτα μέλη της κοινωνίας. Ο κατάλογος ερωτήσεων, κάτω από τον τίτλο κάθε κοντέινερ, είναι μια επιμελημένη συλλογή ερωτήσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ECSA το καλοκαίρι του 2023, στο Παρίσι. Χρησιμεύει ως μια δομημένη πηγή που περιλαμβάνει μια σειρά από προβληματισμούς, σχετικές και οργανωμένες ερωτήσεις προσαρμοσμένες σε έναν συγκεκριμένο σκοπό ή τομέα και δεν είναι αποκλειστικές.

Αναγνωρίζοντας τον άμεσο κίνδυνο να περιέλθει το κοινοβούλιο της ΕΕ στην ακροδεξιά ηγεμονία και πολλές χώρες να προωθήσουν αυταρχικές και ανελεύθερες εξελίξεις, οι οποίες θα επηρεάσουν την πολιτική της ειρήνης και τις ζωές και τους αγώνες όλων μας, τα κοντέινερ περιγράφουν μια δέσμευση που θα διοχετευτεί σε συνεχείς συνελεύσεις, κοινές δράσεις και πολιτικά αιτήματα προς τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Συνελεύσεις

Τέλος, στη Μασσαλία, θα πραγματοποιήσουμε καταληκτικές συνελεύσεις που θα μας επιτρέψουν να συνοψίσουμε τα κύρια αιτήματά μας και να παρουσιάσουμε τις από κοινού δράσεις που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Το πρόγραμμα όλων αυτών των συζητήσεων και δραστηριοτήτων θα παρουσιαστεί εδώ μόλις ολοκληρωθεί, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2024.