ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να δρομολογήσουμε μια συνάντηση που σκοπεύει να φέρει κοντά ανθρώπους από διαφορετικές καταβολές και υπόβαθρα για την κατανόηση μιας κοινωνίας που θα νοιάζεται, βασισμένη στην αλληλεγγύη, χρειαζόμαστε όλους εσάς ( μεμονωμένα άτομα αλλά και οργανισμούς) να συμμετάσχετε. Μολονότι σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου η διαφάνεια, η κατανόηση και η εκτίμηση θα θέσουν τα θεμέλια για μια κοινωνία με αλληλεγγύη, χρειάζεται πραγματικά από όλους μας να το προτείνουμε.

Αν το όλο εγχείρημα έχει αντίκτυπο σε εσάς, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

Αφού εγγραφείτε, μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας παρακάτω χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάνοντας κλικ στο “Validation”.

Προτείνουμε μια δωρεάν και συνειδητή οικονομική συμμετοχή, ενδεικτικό ποσό: 30 € αλληλεγγύη, 50 € και περισσότερη υποστήριξη.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πληρωμή, δοκιμάστε αυτή τη σελίδα: https://france.attac.org/agir-avec-attac/article/ecsa-subscription